Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
bitcoin pc

Novela zákona o dani z príjmov – zníženie daňovo-odvodovej záťaže z predaja virtuálnych mien

Používate alebo obchodujete s virtuálnymi menami, resp. kryptomenami? Zbystrite pozornosť – mení sa Zákon o dani z príjmov a upravuje sa sadzba dane pri ich predaji.

Zákonom č. 315/2023 Z. z. bol doplnený Zákon č. 595/2003 Z. z., teda spomínaný Zákon o dani z príjmu – pozor, účinnosť nadobúda až 1. januárom 2024.

Podstatou zmeny je zníženie daňovo-odvodového zaťaženia vzťahujúceho sa na predaj virtuálnych mien. K tomu dôjde po absolvovaní tzv. časového testu. V praxi to znamená, že ak virtuálnu menu predávate najmenej rok po jej nadobudnutí, na tento predaj sa vzťahuje znížená daňová sadzba 7%

Ak ju predávate do jedného roka po jej nadobudnutí, príjmy z predaja budú zahrnuté do základu dane spolu so všetkými ostatnými zdaniteľnými príjmami. 

Ak meníte virtuálne meny za majetok, resp. služby, tak príjem do 2 400 eur je od zdanenia oslobodený.

Novela zákona sa okrem Zákona o dani z príjmov dotkla aj 3 ďalších zákonov:

  1. úpravou Zákona o cenných papieroch sa zvyšuje maximálna výška investícií, ktorú možno investovať v rámci dlhodobého investičného sporenia za jeden kalendárny rok z 3 000 na 6 000 eur;
  2. úpravou Zákona o kolektívnom investovaní sa rozšíril okruh investorov, ktorí môžu vložiť prostriedky do alternatívnych investičných fondov a taktiež sa zvýšil podiel majetku, ktoré takéto fondy môžu mať od tzv. kvalifikovaných investorov z 20% na 30%;
  3. úpravou Zákona o zdravotnom poistení došlo k oslobodeniu fyzických osôb od povinnosti platiť odvody na zdravotné poistenie z predaja virtuálnych mien, ak tieto neboli zaradené v obchodnom majetku.