Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
grid karty SP

Predĺženie platnosti Grid kariet Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa predlžuje platnosť Grid kariet svojich klientov do 31. marca 2022.

Pôvodne plánovala Sociálna poisťovňa prejsť od 1. januára 2021 na modernejší a bezpečnejší spôsob prihlásenia do jej služieb. Bezpečnosť spočíva vo využívaní služieb prihlásením sa prostredníctvom mena, hesla, mobilnej aplikácie alebo elektronického občianskeho preukazu. Zároveň malo dôjsť k ukončeniu využívania Grid kariet.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa Sociálna poisťovňa rozhodla platnosť Grid kariet predĺžiť. Dôvodom je to, že prechod si vyžaduje zvýšené kontaktovanie medzi subjektami, ktorých sa táto zmena týka.

Aj keď sa platnosť Grid kariet predlžuje, tak novým klientom sa už Grid karty vydávať nebudú.