Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky

Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky

Ministerstvo financií ustanovilo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nový vzor tlačiva Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky. Vzor začína platiť od 1. januára 2022.

Zmena je spôsobená tým, že občianskym združeniam bolo pridelené 12-miestne IČO, ktoré nahradilo predtým používané SID.

Na novom tlačive oznamuje účtovná jednotka dátumy tých účtovných závierok, ktoré budú schválené po 1. januári 2022. Oznámenie dátumu schválenia účtovnej závierky je potrebné vykonať bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka bude schvaľovať.

Povinnosťou účtovnej jednotky, ktorá uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je uložiť do RÚZ  dátum schválenia na tlačive, ktoré vydalo Ministerstva financií SR. Povinnosť je potrebné splniť do 15 pracovných dní od jej schválenia.