Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Oznámenie o sume minimálnej mzdy na rok 2024

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo v Zbierke zákonov oznámenie o sume minimálnej mzdy na Slovensku pre rok 2024. Opatrenie nadobúda účinnosť, ako je pri minimálnej mzde zvykom, počnúc 1. januárom nasledujúceho roka

Výška minimálnej mzdy v roku 2024 bude nasledujúca:

  • 750 eur mesačne – pre zamestnancov poberajúcich mesačnú mzdu;
  • 4,310 eur – za každú odpracovanú hodinu zamestnancom.