Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Obrat pre účely registrácie pre DPH – otázky a odpovede

Na portáli FS SR bolo zverejnených viacero otázok a odpovedí týkajúcich sa obratu a jeho významu pre registráciu pre DPH. Obratom sa v tomto prípade rozumie hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku bez dane, okrem takých, ktoré sú od dane oslobodené. Právnym rámcom je Zákon č. 222/2004. Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

 

Otázka č. 1: podnikateľ – neplatca DPH – poskytuje na Slovensku vo svojich prevádzkach reštauračné služby a v období medzi júnom 2021 a májom 2022 dosiahol obrat vo výške 49 950 €. Do 20. júna 2022 podáva na základe tejto skutočnosti žiadosť o registráciu pre DPH. Postupuje správne?

Áno, obrat zahŕňa hodnotu všetkých poskytnutých služieb s miestom dodania na Slovensku.

 

Otázka č. 2: SZČO poskytuje elektrikárske služby v Rakúsku, ale odberateľom je slovenská s.r.o. so sídlom na Slovensku. Zahŕňa sa hodnota poskytnutých služieb do obratu pre účely registrácie pre DHP?

Závisí to od toho, či boli elektrikárske služby vykonané na nehnuteľnosti v Rakúsku, alebo na hnuteľnom majetku slovenskej spoločnosti. Ak na nehnuteľnosti, tak miestom dodania je Rakúsko a tým pádom hodnota služby nevstupuje do obratu pre účely registrácie pre DPH. Ak na hnuteľnom majetku slovenskej spoločnosti, tak miestom dodania je podľa zákona o DPH tuzemsko (Slovensko) a tým pádom hodnota služby vstupuje do obratu pre účely registrácie pre DPH. 

 

Otázka č.3: Slovenský podnikateľ vyváža spotrebný tovar na Ukrajinu. Vstupuje hodnota tohto tovaru do obratu pre účely registrácie pre DPH?

Áno, hodnota tohto tovaru dodávaného do tretej krajiny je podľa zákona o DPH započítavaná do obratu pre účely registrácie pre DPH, nakoľko miesto jeho dodania je v tuzemsku.