Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Elektronicka komunikacia

Obojsmerná elektronická komunikácia – otázky a odpovede

Doteraz prebieha elektronická komunikácia s Finančnou správou iba jednosmerne. Od 1. januára 2022 bola zavedená obojsmerná elektronická komunikácia, tzv. OBK. Uskutočňuje sa cez Ústredný portál verejnej správy – na webe www.slovensko.sk. Elektronické úradné dokumenty sú daňovým subjektom doručované priamo do elektronickej schránky na tomto portáli. 

 

Otázka č.1: Ako prebieha komunikácia daňových subjektov s FS?

Od 1. januára 2022 prebieha táto komunikácia obojsmerne. Daňovým subjektom sú dokumenty doručované do elektronickej schránky. Ak ju nemajú zriadenú, FS zabezpečí doručenie papierového dokumentu poštou. 

 

Otázka č.2: Budú zasielané aj nejaké dokumenty mimo OBK?

Áno. Povinnosť elektronickej komunikácie sa nevzťahuje na niektoré úkony v konaniach o právach, právom chránených záujmoch či povinnostiach osôb, v rámci ktorých osobitný predpis ustanovuje, že ich orgán verejnej moci musí vykonať výlučne v papierovej podobe. Rovnako, ak zákon nariaďuje tieto úkony vykonať ústne, predložením veci, alebo ide o ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, kontrola, nazeranie do spisov a podobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo budovy FS.

 

Otázka č.3: Čo je to EÚD?

EÚD = elektronický úradný dokument. Ide o všetky typy elektronickej komunikácie, ktoré zasiela FS daňovým subjektom do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy.