Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k predmetu dane z motorových vozidiel od 1. 1. 2020

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel bol s účinnosťou od 1. 1. 2020 novelizovaný zákonom č. 364/2019 Z. z.

Metodický pokyn upravuje vymedzenie predmetu dane podľa § 2 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel v znení účinnom od 1. 1. 2020 s cieľom zabezpečiť jednotnú aplikáciu zákona o dani z motorových vozidiel.
Podľa novelizovaného vymedzenia predmetu dane je naďalej potrebné predmet dane z motorových vozidiel viazať na splnenie dvoch podmienok – pridelenie slovenského EČV a používanie vozidla na podnikanie,

pričom je potrebné vychádzať z novelizovaného vymedzenia pojmu „používanie vozidla na podnikanie“. Zároveň musí ísť o vozidlo patriace do kategórie L, M, N alebo O. Z uvedeného vyplýva, že od 1. 1. 2020 nie je naplnenie predmetu dane nevyhnutne viazané len na skutočné použitie vozidla na podnikanie, ale aj na vznik iných skutočností uvedených v § 2 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel, ktorými sú:

a) skutočné používanie vozidla na podnikanie,
b) účtovanie o vozidle,
c) evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
d) uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla,
e) používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).