Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Pod číslom 47/2021 Z. z. vyšiel zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Cieľom zákona je zmiernenie podmienok pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa u tých fyzických osôb (zamestnancov, podnikateľov a SZČO), ktoré v zdaňovacom období 2020 vplyvom pandémie nesplnili podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

Súčasťou právnej úpravy je aj uplatnenie výdavkov zamestnávateľov alebo SZČO, ktoré vynaložili na testovanie alebo v súvislosti s ním na zistenie nákazlivej choroby COVID-19 a prevenciu pred ňou, za daňové výdavky.

Zákon je platný od 6. februára 2021.