Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k uplatneniu výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky u právnických osôb

Finančná správa Slovenskej republiky vydala doplňujúcu informáciu k uplatňovaniu nákladov na pohonné látky u právnických osôb.

Naďalej platí, že všetky doteraz platné spôsoby ich uplatňovania (podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z., teda Zákona o dani z príjmov) sú rovnocenné a každá právnická osoba ich môže použiť ako pri vlastných, tak pri prenajatých a vypožičaných motorových vozidlách, resp. pri vozidlách obstarávaných formou finančného prenájmu

Rovnako naďalej platí, že právnická osoba si sama môže vybrať, ktorý spôsob uplatňovania výdavkov je pre ňu najvýhodnejší. Je potrebné mať na pamäti, že oprávnené výdavky sú také, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, sú preukázateľne vynaložené (teda predovšetkým dokladom o úhrade) a riadne zaúčtované.

Ak má právnická osoba viac motorových vozidiel, pri každom z nich si môže vybrať spôsob uplatňovania výdavkov na pohonné hmoty.

Finančná správa tiež uviedla tri príklady k uplatňovaniu tzv. paušálnych výdavkov na spotrebu:

  1. Ak právnická osoba používa motorové vozidlo výlučne na podnikanie, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac do výšky 80% z celkového preukázaného nákupu pohonných látok.
  2. V rovnakej výške si môže uplatniť paušálne výdavky aj v prípade, ak vozidlo využíva na podnikanie v pomere 80% (zvyšných 20% na súkromné účely).
  3. V prípade, že vozidlo využíva na podnikanie v pomere 50%, môže si však uplatniť paušálne výdavky maximálne v rovnakej výške, teda 50%.