Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Opatrenie na zvýšenie súm stravného

V poradí tretí krát v tomto roku sa zvyšujú sumy stravného. Nové opatrenie nadobudne účinnosť 1. októbra, predošlé zmeny boli platné od 1. júna, resp. 1. januára.

Sumy boli zvýšené podľa jednotlivých časových pásiem (dĺžky trvania pracovnej cesty) nasledujúcim spôsobom:

  • 5 až 12 hodín – 7,80 €;
  • 12 – 18 hodín – 11,60 €;
  • nad 18 hodín – 17,40 €.