Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Metodický pokyn k lehote na podanie daňového priznania k dani zmotorových vozidiel od 1. 12. 2020

Zákon č. 339/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, nadobudol účinnosť dňa 1. 12. 2020.

Novela zákona priniesla niekoľko zmien, medzi ktoré patrí aj úprava lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. 1. 2020 a končiace najneskôr 28. 2. 2021. Metodický pokyn upravuje problematiku podávania daňového priznania po 1. 12. 2020, teda po nadobudnutí účinnosti novely zákona.

Obsah pokynu:

1. oddiel: Lehota na podanie daňového priznania podľa zákona o dani z motorových vozidiel

2. oddiel: Lehota na podanie daňového priznania podľa novely zákona po 1. 12. 2020

   – Povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 31. 3. 2021

   – Monosť podať daňové priznanie v lehote do 31. 3. 2021

3. oddiel: Nové tlačivo daňového priznania

Podľa § 15c ods. 3 písm. a) novely zákona daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1. 1. 2020 a končia najneskôr 28. 2. 2021, je daňovník povinný podať do 31. 3. 2021 na novom tlačive daňového priznania. Povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 31. 3. 2021 sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý podal daňové priznanie pred 1. 12. 2020, ak sa na daňovníka nevzťahujú úpravy ročnej sadzby podľa § 7 ods. 1 a 3 a nové ročné sadzby dane uvedené v prílohe č. 1a zavedené novelou zákona.