Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Končíte školu a chystáte sa po 1. máji 2023 prvý raz zamestnať? Môže sa vás týkať automatický vstup do II. piliera

Dňa 1. mája 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Všetky fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, budú automaticky zaradené do II. piliera (starobné dôchodkové sporenie). 

Do 180 dní od vzniku dôchodkového poistenie si tieto osoby môžu vybrať Dôchodcovskú správcovskú spoločnosť (teda DSS), ak tak neurobia, Sociálna poisťovňa ju vyberie namiesto nich. Všetky tieto fyzické osoby môžu z inštitútu starobného dôchodkového sporenia do dvoch rokov vystúpiť.

Zmena sa však netýka iba študentov, ktorí končia školu a budú sa zamestnávať, ale všetkých fyzických osôb do 40 rokov, ktorým po 1. máji 2023 vznikne povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie

Teda napríklad aj živnostníci a SZČO, ktorí predtým nedosahovali hranicu príjmu na vznik povinného dôchodkového poistenia, alebo aj fyzické osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, začnú na Slovensku pracovať a stanú sa poistencom štátu.

Všetkým prvopoistencom zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60 dní od vstupu do II. piliera list, v ktorom im poskytne viac informácií.