Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravuje kontrolu analytických údajov vo výkazoch

Sociálna poisťovňa vydala upozornenie pre všetkých zamestnávateľov, ktorí ešte nedodali analytické údaje svojich zamestnancov, ktorých registrovali pre sociálne poistenie pred 1. januárom 2023 a zároveň ich poistenie trvalo aj po 31. decembri 2022.

V prípade, že títo zamestnávatelia nedodajú analytické údaje najneskôr do podania Mesačného výkazu/Výkazu poistenia za marec 2023, Sociálna poisťovňa im tento výkaz nespracuje.

Zamestnávatelia tak môžu urobiť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – Zmena (RLFO – Zmena). Uvádzajú v ňom 3 analytické údaje:

  • číselný kód miesta výkonu práce,
  • dohodnutý rozsah týždenného pracovného času,
  • číselný kód druhu vykonávanej práce. 

Okrem toho musí v RLFO zamestnávateľ uviesť aj dátum vzniku zmeny.