Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k zrušeniu registrácie platiteľa DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala informáciu pre fyzické a právnické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH, ale chcú túto registráciu zrušiť. Od 1. januára 2023 môže žiadosť o zrušenie podať platiteľ vtedy, ak:

  • je registrovaný podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch nedosiahol obrat vo výške najmenej 49 790 eur a uplynul najmenej jeden rok, odkedy bol registrovaný ako platca DPH,
  • je registrovaný podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, ale dosiahol obrat vo výške najmenej 49 790 eur výlučne z podnikateľských činností, ktoré sú od od DPH oslobodené (poisťovacie služby, finančné služby, dodanie a prenájom nehnuteľností) a bude výlučne tieto činnosti vykonávať aj naďalej,
  • je tzv. zahraničnou osobou (teda nemá sídlo na Slovensku), registrovanou podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z., teda Zákona o DPH, a predpokladá, že bude vykonávať výlučne zárobkovú činnosť špecifikovanú v § 5, ods. 1, písmená a) až h) (prepravné služby, doprava tovarov do zahraničia, služby kde platcom DPH je príjemca, dodanie tovarov a služieb oslobodených od DPH). 

Príklad: ak je osoba registrovaná pre DPH od 1. apríla 2022, no v priebehu 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch dosiahla obrat vyše 49 790 výlučne z činností oslobodených od DPH, žiadosť o zrušenie registrácie platcu DPH môže podať najskôr 1. apríla 2023.