Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2024.

Finančná správa SR vydala informáciu o meniacich sa sumách, ktoré budú potrebné pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2024.

Zvýraznenou informáciou je skutočnosť, že od 1. júla sa zvýšili sumy tzv. životného minima, na jednu plnoletú fyzickú osobu sú od tohto obdobia vo výške 268,88 €.

Upravuje sa tiež napríklad výška Nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, po novom bude 5 646,48 € (v nadväznosti na zmenu výšky životného minima). Polovica z nej, pre účely podania daňového priznania, je 2 823,24 €.

Všetky potrebné výšky súm nájdete uvedené v nasledujúcej tabuľke: