Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Sociálna poisťovňa kontroluje dodržiavanie liečebného režimu aj na podnet zamestnávateľa

Kontrolu liečebného režimu môže Sociálna poisťovňa vykonať nielen z vlastnej iniciatívy, ale aj na podnet zamestnávateľa. Nejde pritom o novinku, toto právo majú zamestnávatelia už dlhší čas. V minulom roku vykonala Sociálna poisťovňa takýchto kontrol z ich podnetu 1 823.

Je však dôležité podotknúť, že Sociálna poisťovňa nemá voči zamestnávateľovi povinnosť oznámiť mu vykonanie kontroly. Táto povinnosť jej vyplýva iba v prípade, kedy dôjde k zisteniu porušeniu liečebného režimu. Vtedy informuje zamestnávateľa prostredníctvom elektronických služieb a iba za predpokladu, že dočasná práceneschopnosť zamestnanca je zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva, tzv. ePN.

Podnet na kontrolu liečebného režimu môže podať:

  • posudkový aj ošetrujúci lekár,
  • zamestnávateľ,
  • predseda súdu či vedúci prokurátor,
  • iné fyzické a právnické osoby.

V minulom roku vykonala Sociálna poisťovňa dovedna 64 059 kontrol, pričom porušenie liečebného režimu bolo zaznamenané v 635 prípadoch. Vo všetkých týchto prípadoch bolo zastavené poberanie nemocenskej dávky dňom zistenia porušenia.