Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k podaniu tzv. mimoriadneho daňového priznania v nadväznosti na oneskorenú registráciu pre DPH po 1. 1. 2023

Finančná správa vydala informáciu k podaniu takzvaného mimoriadneho daňového priznania k DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré boli oneskorene zaregistrované pre DPH.

Ak toto oneskorenie prekročilo hranicu 21 dní, zdaniteľná osoba má povinnosť podať si takzvané mimoriadne daňové priznanie k DPH. 

Ak však oneskorenie bolo 21 a menej dní, tak táto povinnosť zdaniteľnej osobe nevznikla.

Obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH začína 22. dňom po dni, kedy bola osoba najneskôr povinná podať si registráciu pre DPH a končí sa v deň predchádzajúci dňu skutočnej registrácie pre DPH.

Uveďme si dva príklady:

  • s.r.o. dosiahla hranicu obratu pre registráciu DPH vo februári 2023. Do 20. marca si mala podať registráciu pre DPH, urobila tak však až 3. apríla. V takomto prípade jej nevzniká povinnosť podať si mimoriadne daňové priznanie k DPH, keďže sa oneskorila o menej ako 21 dní.

s.r.o. dosiahla hranicu obratu pre registráciu DPH vo februári 2023. Do 20. marca si mala podať registráciu pre DPH, urobila tak však až 20. apríla. V takomto prípade jej vzniká povinnosť podať si mimoriadne daňové priznanie k DPH, keďže sa oneskorila o viac ako 21 dní.