Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Nariadenie o splatnosti poistného za január 2021

Nariadením vlády č. 31/2021 Z. z. sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Nariadením sa v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac január 2021 do 30. júna 2021 za predpokladu splnenia zákonom a nariadením stanovených podmienok.

Odklad splatnosti poistného platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac.

Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za január 2021 sa za zamestnancov nemení. Nariadenie vlády nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia 29. januára 2021.