Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Informácia k postupu žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020

Informácia je určená pre zamestnancov, ktorí sa rozhodnú požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, pričom v čase zníženej mobility a zamedzenia šírenia vírusu sa rozhodnú využiť elektronickú formu doručenia žiadosti a súvisiacich dokladov.

Zamestnanec, ktorý poberal v zdaňovacom období roka 2020 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), môže najneskôr do 15. februára 2021 požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane možno podať:

  • v písomnej v listinnej forme (osobne, poštou, kuriérom) alebo
  • v elektronickej forme – emailom, ak sa zamestnanec na tejto forme komunikácie predtým so zamestnávateľom dohodol.