Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Ako sa zvýšia dávky nemocenské, materské a ošetrovné v roku 2021

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2021, maximálna výška jeho nemocenského na deň predstavuje 39,49154000 eura.
Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa v budúcom roku vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 184,80 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude
1 224,30 eura. Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 53,85210000 eura.
Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 615,60 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 669,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci). Maximálne denné ošetrovné v roku 2021 predstavuje hodnotu 39,49154000 eura. Dávka ošetrovné (nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 10 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 395 eura.