Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
životné minimum

Životné minimum od 1. júla 2021

Od 1. júla sa mení výška životného minima. Do platnosti vstúpilo Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima.

Prehľad súm životného minima                                                       do 30.06.2021                   od 01.07.2021

jedna plnoletá fyzická osoba                                                               214,83 Eur                          218,06 Eur

ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba                    149,87 Eur                          152,12 Eur

nezaopatrené dieťa a zaopatrené neplnoleté dieťa                          98,08 Eur                            99,56 Eur

Výška životného minima má vplyv na niekoľko ďalších sociálnych dávok. Ovplyvňuje napr. peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, rodičovský príspevok, príspevky na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa, prídavky na dieťa a príplatok k prídavkom na dieťa, náhradné výživné, ale tiež nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa.