Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Živnostníci dostávajú oznámenia o novom poistnom – zaplatiť ho treba do 8. februára 2021

Sociálna poisťovňa posiela živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021.

Živnostníci dostanú spolu 174 957 oznámení buď listom prostredníctvom pošty, alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou bude odoslaných 156 870 oznámení a do e-schránok pôjde ďalších 18 087.

Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 174 724 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ, a ďalších 233 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu.

Obe skupiny poistencov sú povinné uhradiť poistné v novej výške do 8. februára 2021. Sociálna poisťovňa im zároveň odporúča, aby si nezabudli včas upraviť aj platobný príkaz v banke. 

Nové minimálne poistné pre SZČO s minimálnym vymeriavacím základom bude predstavovať 180,99 eura mesačne (v roku 2020 to bolo 167,89 eura). SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2 533,98 eura mesačne (vlani to bolo 2 350,66 eura).

Ďalšie oznámenia o výške poistného bude Sociálna poisťovňa živnostníkom a SZČO posielať už vo februári. Pôjde o tie SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 v lehote do 31. marca 2020, ale urobili tak najneskôr do 2. novembra 2020. Týmto SZČO sa bude vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia posudzovať a k 1. februáru 2021. Vznik, zánik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 im Sociálna poisťovňa oznámi do 22. februára 2021.