Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
zdaňovanie stravovania 2022

Zdaňovanie stravovania v roku 2022

Zdaňovanie stravovania sa od 1. januára 2022 sa zmení. Zjednotí sa zdaňovanie stravovacích poukážok a príspevku na stravovanie.

Forma stravovania Stav do 31.12.2021 Stav od 01.01.2022
Stravovacie poukážky nezdaňuje sa zdaňuje sa suma nad 55% základného stravného t.j. suma nad 2,81 Eur
Finančný príspevok zdaňuje sa suma nad 55% základného stravného t.j. suma nad 2,81 Eur zdaňuje sa suma nad 55% základného stravného t.j. suma nad 2,81 Eur

Suma základného stravného v roku 2021 je 5,10 Eur a 55% základného stravného je 2,81 Eur. Uvedené sumy zostávajú pre rok 2022 nezmenené.

Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu sa v roku 2022 zdaňovať nebude.