Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk
Zamestnávatelia a SZČO majú nové splatnosti odložených sociálnych odvodov. Termín 30. jún 2021 sa ruší

Zamestnávatelia a SZČO majú nové splatnosti odložených sociálnych odvodov. Termín 30. jún 2021 sa ruší

Vláda Slovenskej republiky dňa 19. mája 2021 schválila nariadenie, ktorým sa posúva splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 a za mesiace január, február, marec a apríl 2021.

Pôvodne mali zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) odložené poistné za tieto mesiace uhradiť do 30. júna 2021, podľa nového nariadenia vlády sa im však táto lehota postupne posunie o tri mesiace a do roku 2023.

Nové lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú nasledovné:

  • za marec 2020 do 30. septembra 2021
  • za máj 2020 do 31. decembra 2021
  • za jún 2020 do 31. marca 2022
  • za júl 2020 do 30. júna 2022
  • za december 2020 do 30. septembra 2022
  • za január 2021 do 31. decembra 2022
  • za február 2021 do 31. marca 2023
  • za marec 2021 do 30. júna 2023
  • za apríl 2021 do 30. septembra 2023
  • za máj 2021 do 31. decembra 2023.

Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiac marec, máj, jún, júl, december 2020, január, február, marec a apríl 2021, už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty. K predĺženiu splatnosti na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.