Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021

Zákonom č. 294/2020 Z. z.sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Cieľom zákona je riešiť ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021.
Od 1. januára 2021 budú zamestnanci s najnižšími mzdami poberať 623 eur.
Hodinová minimálna mzda sa zvýši na 3,58 eura.Upraví sa aj automat stanovenia minimálnej mzdy.
V čl. II, ktorým sa novelizuje Zákonník práce, sa mení určenie sumy minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce a určenie mzdových zvýhodnení naviazaných na minimálnu mzdu.
Mechanizmus zvyšovania minimálnych mzdových nárokov bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Budúci rok sa každý minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň náročnosti práce zvýši o 43 eur.
Zmeny nastanú aj pri určovaní príplatkov. Tie už nebudú v zákone naviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou.
Zákon nadobudol účinnosť 31. októbra 2020 okrem vybraných bodov s účinnosťou
od 1. januára 2021.