Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

SZČO s odloženým daňovým priznaním: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. novembra 2023

Sociálna poisťovňa vydala informáciu pre živnostníkov, resp. iné SZČO, ktoré si podali daňové priznanie k dani z príjmu v odloženej lehote do 30. júna 2023. Ich nová výška poistného, prvýkrát splatná za október 2023, má termín úhrady do 8. novembra 2023.

Informácie o výške poistného zaslala Sociálna poisťovňa v predstihu, na základe výkazov Finančnej správy SR.

Sociálna poisťovňa odporúča takýmto osobám nastaviť si v banke trvalý príkaz v novej, aktuálne platnej sume a zároveň si dôkladne skontrolovať variabilný a špecifický symbol. 

V prípade neuhradenia poistného do predmetného termínu hrozia týmto SZČO sankcie z omeškania.

Sociálna poisťovňa doplnila, že vymeriavací základ pre poistné sa zmenil u 53 147 SZČO, ktoré si odložili podanie daňového priznania. 

Povinnosť platiť sociálne odvody vznikla u 18 267 SZČO a to u tých SZČO, ktoré za kalendárny rok 2022 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur a zároveň malí k 1. októbru 2023 platné živnostenské oprávnenie.