Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

SZČO, pozor! Poistné za august treba zaplatiť do 8. 9. 2020

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ako aj zamestnávateľov, že v súvislosti s koronakrízou si už nemôžu uplatniť výnimku – odklad platenia poistného za august 2020 tak, ako to mohli urobiť v predchádzajúcich mesiacoch.

Znamená to pre nich, že SZČO sú povinné zaplatiť poistné na sociálne poistenie v riadnom termíne do 8. septembra 2020 a zamestnávatelia v určený deň splatnosti poistného.Možnosť odložiť si platenie poistného vláda určila len za mesiace marec, máj, jún a júl. Poistné za tieto mesiace musia príslušné SZČO a zamestnávatelia zaplatiť do             31. decembra 2020, neplatí sa pritom žiaden úrok z omeškania. Za apríl 2020 išlo o úplné odpustenie platby poistného.