Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
Saldokonto daňových záväzkov a pohľadávok

Saldokonto daňových záväzkov a pohľadávok

Finančná správa pripravila pre svojich klientov ďalšiu novinku. Pre aktívne elektronicky komunikujúcich daňovníkov sprístupnila saldokonto.

Klienti finančnej správy tak získajú prehľad o stave na svojom osobnom účte z pohodlia domova bez nutnosti osobnej komunikácie s finančnou správou.

Saldokonto umožní daňovým subjektom získa informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch či preddavkoch a skontrolovať si tak prípadné nezrovnalosti.

Rovnako bude k dispozícii aj informácia v prípade preplatkov a daňový subjekt si môže preveriť, či je potrebné požiadať o jeho vrátenie alebo overiť si včasné vrátenie v prípade uplatnených a splatných vratiek nadmerných odpočtov.

Údaje o príslušnej dani sa budú zobrazovať v členení:

  • celková suma,
  • vyrubené, uhradené, neuhradené pred splatnosťou, neuhradené po splatnosti,
  • v prípade dane z príjmov, resp. dane z motorových vozidiel predpísané preddavky, uhradené preddavky

Okrem toho si budú môcť daňové subjekty prezerať aj obraty za vybratú daň a skontrolovať si, či ju platia v správnej výške, načas a či nemajú podlžnosti. Údaje bude finančná správa aktualizovať na dennej báze.