Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Pri prihlasovaní nového zamestnanca sa identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) neuvádza

Novela zákona o sociálnom poistení priniesla od 1. januára 2021 povinnosť zamestnávateľom pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od jeho sprístupnenia Sociálnou poisťovňou zamestnávateľom.

Zamestnávateľ je povinný uvádza pridelené IČPV, napr. pri podávaní Registračného listu fyzickej osoby (odhláška, zmena, prerušenie, zrušenie prihlásenia), ako aj pri vykazovaní vymeriavacieho základu na tlačivách: Mesačný výkaz poistného a príspevkov alebo Výkaz poistného a príspevkov.

Sociálna poisťovňa vygeneruje a pridelí IČPV a na základe podaného a spracovaného Registračného listu fyzickej osoby (prihláška), ktorý zamestnávateľ za nového zamestnanca podáva.

Zamestnávateľ použije IČPV až pri podávaní Mesačného výkazu poistného a príspevkov, Výkazu poistného a príspevkov alebo v prípade podávania Registračného listu fyzickej osoby – odhláška, zmena, prerušenie, zrušenie prihlásenia.