Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Predvolenie oznámeného bankového účtu ako účtu pre vrátenie nadmerného odpočtu

Portál Finančnej správy Slovenskej republiky informuje o spôsobe výberu predvoleného účtu na vrátenie nadmerného odpočtu. Podľa § 79 ods. 9 zákona o DPH vracia daňový úrad nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty len na bankový účet, ktorý bol oznámený platiteľom dane stanoveným spôsobom. Vzhľadom k tomu, že § 6 ods. 5 zákona o DPH neupravuje postup výberu bankového účtu, tak môže daňový úrad vrátiť nadmerný odpočet na akýkoľvek z oznámených bankových účtov v prípade, ak ich bolo viac. 

V prípade, že si chce platiteľ dane zvoliť jeden účet, ktorý má pri nastavený ako predvolený, tak má možnosť využiť predvolenie konkrétneho bankového účtu na príslušnom daňovom úrade. 

Samotné podanie žiadosti je pomerne jednoduché a je vhodné, aby bolo podané prostredníctvom formulára Všeobecné podanie – Register. 

Predvolený bankový účet môže byť iba jeden, no je ho možné v prípade potreby meniť. 

Postup výberu predvoleného bankového účtu a ďalšie informácie sú dostupné na stránkach Finančnej správy.