Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Opatrenie o zvýšení súm stravného od 1. júna 2023

Počnúc 1. júnom 2023 sa zvyšujú sumy stravného na základe opatrenia (č. 171/2023 Z. z.) od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Na základe časových pásiem ide o tieto úpravy:

  • 5 až 12 hodín – 7,30 eura (predchádzajúca výška: 6,80 €);
  • 12 až 18 hodín – 10,90 eura (predchádzajúca výška: 10,10 €);
  • viac ako 18 hodín – 16,40 eura (predchádzajúca výška: 15,30 €).

Sumy stravného platné od 1. januára 2023 do 31. mája 2023 sa týmto opatrením stávajú neplatné.