Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Odchodné: nárok naň vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa

Pri odchode do dôchodku vzniká podľa Zákonníka práce zamestnancovi nárok na tzv. odchodné. Každý ho môže získať len raz v živote a iba od jedného zamestnávateľa. 

Ak odchodné už niekto dostane napríklad po získaní predčasnej penzie, po dovŕšení riadneho dôchodkového veku už naň nemá nárok. 

Alebo ak má zamestnanec uzatvorených viac pracovných pomerov u rôznych zamestnávateľov, ktoré skončí v ten istý deň kvôli odchodu do dôchodku, odchodné mu poskytne len jeden zamestnávateľ. 

Spravidla ide o toho zamestnávateľa, s ktorým má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer v najväčšom rozsahu. 

V prípade, že zamestnancovi vznikne nárok na odchodné, musí mu byť vyplatené minimálne vo výške jeho priemernej mesačnej mzdy. 

V kolektívnej alebo pracovnej zmluve sa však môže zamestnávateľ so svojim zamestnancom dohodnúť aj na vyššej sume.