Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Novela Zákonníka práce

Jednou z dôležitých legislatívnych zmien, ktoré nadobudnú účinnosť v tomto roku, je novela Zákonníka práce – zákona č. 311/2001 Z. z.

Dochádza v rámci k nej úprave mzdových príplatkov (mzdového zvýhodnenia) za prácu v sobotu, nedeľu, počas sviatkov a v noci

Konkrétne zmeny:

  • príplatok za prácu v sobotu je stanovený na hodnotu najmenej 50 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu,
  • príplatok za prácu v nedeľu je stanovený na hodnotu najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu,
  • príplatok za nočnú prácu je stanovený na hodnotu najmenej 40 % minimálnej mzdy v eurách na hodinu,
  • ak zamestnanec vykonáva tzv. rizikovú prácu, príplatok je stanovený na hodnotu najmenej 50 % minimálnej mzdy.

Zamestnávateľ, u ktorého je potrebné časť práce pravidelne vykonávať z prevádzkových či iných dôvodov aj počas víkendov a v noci, si môže so zamestnancom dohodnúť aj nižšiu sumu príplatku, avšak nikdy nie nižšiu, než určuje Zákonník práce.

Dohodárom patrí za každú hodinu práce počas sviatkov príplatok najmenej vo výške minimálnej mzdy na hodinu.

Táto novela zákona nadobudne účinnosť 1. júna 2023.