Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Novela Obchodného zákonníka

K zmenám a doplneniam došlo aj v Obchodnom zákonníku, konkrétne zákonom č. 8/2023 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2023.

Jeho predmetom je zjednodušiť a štandardizovať založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a to formou nových digitálnych nástrojov a postupov. Povinnosť zaviesť túto zmenu nám vyplynula zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1151.

Podstatou tejto úpravy je prostredníctvom štandardizovaného formátu spoločenskej zmluvy zjednotiť a zjednodušiť proces zakladania spoločností s ručením obmedzeným. Súčasťou tohto procesu v digitálnej podobe bude aj interaktívny sprievodca tvorcom spoločenskej zmluvy, ale aj vznik elektronickej služby zápisu údajov z nej do Obchodného registra Slovenskej republiky. 

Týmto spôsobom bude novovzniknutá spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná súčasné aj ako daňový subjekt.