Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
deti online

Nárok na pandemické OČR

Pri splnení stanovených podmienok má rodič nárok na pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne. Zaočkovanosť resp. nezaočkovanosť vplyv na tento nárok nemá.

Podmienky vzniku nároku na pandemické OČR:

  • dieťa sa učí online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy, príp. dieťa je v karanténe nariadenej hygienikom
  • vek dieťaťa do 11 rokov, v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vek do 18 rokov

Nárok na pandemické OČR vznikne aj vtedy, keď je dieťa vo veku do 16 rokov choré a lekár potvrdí potrebu osobného a celodenného ošetrovania.

V prípade, že dieťa do školy nechodí z dôvodu obavy pred koronavírusom, tak rodičom nárok na dávku nevznikne.