Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
minimálne mzdové nároky 2022

Minimálne mzdové nároky 2022

Od 1. januára 2022 vstupujú do platnosti nové minimálne mzdové nároky zamestnancov. Oznámenie č. 353/2021 Z.z. zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou podľa stupňa náročnosti prác

Stupeň

Minimálny mzdový nárok

1

   646,00 eur za mesiac

2

   762,00 eur za mesiac

3

   878,00 eur za mesiac

4

   994,00 eur za mesiac

5

1 110,00 eur za mesiac

6

1 226,00 eur za mesiac

Zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou podľa stupňa náročnosti prác

Stupeň

Minimálny mzdový nárok

1

3,713 eur za hodinu

2

4,379 eur za hodinu
3

5,046 eur za hodinu

4

5,713 eur za hodinu

5

6,379 eur za hodinu

6

7,046 eur za hodinu

Uvedené minimálne mzdové nároky predstavujú hrubú mzdu zamestnanca. Zamestnávateľ mzdu pred vyplatením zníži o povinné sociálne a zdravotné odvody, tiež o daň z príjmu.