Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Maximálne sumy dávok v roku 2023

Sociálna poisťovňa informuje, že v roku 2023 sa vzhľadom na každoročné zvýšenie všeobecného vymeriavacieho základu budú meniť maximálne sumy nemocenskej, materskej, tehotenského a ošetrovného. 

V prípade, že sa poistenec stane práceneschopným, tak maximálna výška nemocenského je stanovená na úrovni 43,79507 € na deň. Vzhľadom na túto výšku je pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálna výška nemocenského stanovená na 1 313,90 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci bude maximálna výška nemocenského 1 357,70 €.

Maximálna výška materskej bude 1 791,70 € v rámci 30-dňového kalendárneho mesiaca a pri  dňovom kalendárnom mesiaci bude maximálna výška materskej na úrovni 1 851,40 €. Maximálna výška dennej materskej bude mať hodnotu 59,72055 €.

Tak ako maximálna výška materskej a nemocenskej, tak aj maximálna výška tehotenskej dávky je prehodnotená na rok 2023 a bude predstavovať 11,94411 €. V rámci 30-dňového kalendárneho mesiaca bude teda jej maximálna výška 358,40 € a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci bude maximálna výška materskej na úrovni 370,30 €. 

Pre úplnosť uvádzame aj maximálnu dennú výšku ošetrovného, ktorá bude pre rok 2023 na úrovni 43,79507 €. Najdlhšie obdobie ošetrovného je podľa zákona 14 dní, čiže maximálna výška môže byť 613,20 €. V prípade splnenia zákonných podmienok a nároku na dlhodobé ošetrovného, ktoré môže byť vyplácané najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 313,90 € pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 1 357,70 € mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.