Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2022

Sociálna poisťovňa (SP) na svojom webe zverejnila kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre SZČO počnúc 1. júlom 2022 (resp. počnúc 1. októbrom 2022). 

Najdôležitejšie body:

 • výpočet je informatívny, Sociálna poisťovňa bude SZČO informovať o zmene v poistnom do 21. júla 2022,
 • SP bude SZČO zasielať informáciu, ak im vznikne povinnosť platiť poistné, alebo ak im zaniká, ale aj ak bude povinnosť pokračovať,
 • prvú platbu poistného za júl 2022 musí SZČO uhradiť do 8. augusta 2022.

 

Bezhotovostné platby na pracoviskách Sociálnej poisťovne

 

Sociálna poisťovňa zároveň zverejnila informáciu, že na jej pracoviskách bude od 1. júla 2022 možné platiť už len bezhotovostne.

Platiť teda už nebude možné mincami a bankovkami, ale iba:

 • terminálom,
 • bankovým prevodom,
 • poštovou poukážkou.

 

Klienti takto budú môcť platiť poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie, penále a pokuty a vrátiť neprávom vyplatené dávky. Tieto platby teda bude možné zrealizovať aj bez návštevy pobočky. 

 

Povinnosti absolventov škôl voči Sociálnej poisťovni

 

Sociálna poisťovňa tiež zverejnila informáciu o tom, že absolventi škôl majú voči nej povinnosti až po uplatnení sa na trhu práce

Najdôležitejšie body:

 • absolventi škôl majú povinnosti voči SP až po uplatnení sa na pracovnom trhu, teda keď si nájdu zamestnanie, brigádu, alebo začnú podnikať,
 • ak začnú podnikať, povinnosti im vzniknú až na budúci rok podľa dosiahnutých príjmov z podnikania za rok 2022,
 • ak sa zamestnajú, tieto povinnosti za nich preberá zamestnávateľ, rovnako ako pri každom inom zamestnancovi,
 • povinnosť voči SP má študent – poberateľ sirotského dôchodku, ak mení, prerušuje, alebo ukončuje štúdium. Ak takýto študent prestáva študovať a začne pracovať, vzniká mu povinnosť voči Sociálnej poisťovni,
 • ak študent začne brigádovať už počas štúdia, povinnosti za neho plní zamestnávateľ, jedinou výnimkou je, ak si študent čestným vyhlásením uplatní odvodovú výnimku a zarobí viac než 200 eur, vtedy už musí platiť poistné,
 • ak študent začne podnikať formou SZČO už počas štúdia, prvý rok, resp. prvé mesiace (v závislosti od začiatku podnikania) nemá povinnosti voči SP, tie mu potenciálne vzniknú až  v ďalšom roku po podaní daňového priznania za predchádzajúci rok. Toto bude posudzovať Sociálna poisťovňa, ktorá mu zároveň oznámi, či má povinnosť platiť poistné a v akej výške.