Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
jednorazové zvýšenie prídavku

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 74,50 eur bude realizované na základe  nariadenia vlády č. 336/2021 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10. septembra 2021. Prídavok za mesiac september v celkovej sume 100 eur bude vyplatený v októbri 2021.

Menované nariadenie vlády mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19.

Podmienky vyplatenia jednorazového prídavku 100 eur:

  • vek nezaopatreného dieťaťa nižší ako 18 rokov príp. dosiahnutie veku 18 rokov do konca septembra 2021
  • na nezaopatrené dieťa nebol poskytnutý jednorázový príspevok v sume 333 Eur v rámci pomoci v hmotnej núdzi

Prídavok bude vyplatený automaticky, nie je potrebné oň žiadať.