Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448
info@1uctovnicka.sk

Informácia k „podnikateľskému kilečku“ – daňové výdavky na spotrebu PHL

26/DZPaU/2020/I – Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 novela zákona o dani z príjmov 

Zákonom č. 198/2020 Z. z. sa v čl. XII od 21. júla 2020 mení a dopĺňa aj § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod zákona o dani z príjmov, ktorý upravuje rozsah a podmienky pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov daňovníka, ktorý je fyzickou osobou [s výnimkou špecifických prípadov ustanovených pre fyzické osoby v § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov] alebo právnickou osobou. 

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 21. 7. 2020 sa zmenil prvý spôsob uplatňovania výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky, t. j. spôsob, pri ktorom sa vedie kniha jázd. 

Vďaka novele si daňovníci môžu uplatniť v daňových výdavkoch nadspotrebu PHL vo výške 20 % oproti spotrebe uvedenej v osvedčení o evidencii, v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu. Uplatnenie nadspotreby v daňových výdavkoch je bez povinnosti ďalšieho dokladovania. 

V prípade nákladných automobilov a pracovných mechanizmov je aj po 20. júli 2020 možné uplatňovať spotrebu pohonných látok podľa spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia. Uvedené však platí len vtedy, ak sa daňovník pri týchto automobiloch a mechanizmoch nerozhodol uplatniť spotrebu pohonných látok zvýšenú o 20 % oproti uvedenej spotrebe podľa novelizovaného ustanovenia. 

Výdavky (náklady) podľa uvedených ustanovení je aj po 20. júli 2020 potrebné preukázať dokladom o nákupe pohonných látok kvôli dokladovaniu cien platných v čase ich nákupu.