Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Informácia k odpočtu daňovej straty a k vypĺňaniu tabuľky D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2022

Finančná správa zverejnila informáciu k odpočtu daňovej straty pre účely podávania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za daňový rok 2022.

Právnické osoby si môžu odpočet daňovej straty uplatniť v daňovom priznaní prostredníctvom tabuľky D – Evidencia a odpočet straty.

Informácia sa týka uplatňovania odpočtu daňovej straty za predchádzajúce zdaňovacie obdobia (teda roky 2018 – 2021). 

Konkrétne sa odpočty daňovej straty v daňovom priznaní právnických osôb za rok 2022 uplatňujú takýmto spôsobom:

  • právnická osoba si môže uplatniť jednu štvrtinu (v poradí štvrtú) neuplatnenej daňovej straty, vykázanej za rok 2018,
  • právnická osoba si môže uplatniť jednu štvrtinu (v poradí tretiu) neuplatnenej daňovej straty, vykázanej za rok 2019,
  • právnická osoba si môže uplatniť vykázanú daňovú stratu za rok 2020, ale maximálne do výšky 50% základu dane (uvedený na riadku 400 v daňovom priznaní),

právnická osoba si môže uplatniť vykázanú daňovú stratu za rok 2021, ale maximálne do výšky 50% základu dane (mikrodaňovníci si môžu stratu uplatniť do výšky 100% základu dane.)