Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Index daňovej spoľahlivosti je už verejný

Finančná správa na svojom webe zverejnila zoznam subjektov podľa ich indexu daňovej spoľahlivosti. Tento inštitút bol verejnosti predstavený už skôr, avšak kompletný zoznam, v ktorom je možné verejne vyhľadávať, uzrel svetlo sveta až v roku 2023.

Na webstránke Finančnej správy je možné vyhľadávať fyzické a právnické osoby podľa IČO, DIČ, obce, PSČ, názvu/mena či samotného indexu. Ten má tri stupne (od najvyššieho): veľmi spoľahlivý, spoľahlivý, menej spoľahlivý. 

V prvotnom zaradení má 414 483 subjektov index spoľahlivý, 119 699 index veľmi spoľahlivý a 59 078 menej spoľahlivý. 

Tento zoznam bude dynamicky aktualizovaný, index jednotlivých subjektov bude podľa potreby menený, prípadne doň budú subjekty zapisovaný, alebo z neho odstráňované.

Jednotlivé daňové subjekty budu vo verejne prístupnej databáze uverejené až po tom, čo uplynie lehota na podanie námietky proti oznámeniu o indexácii, alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo danej námietke nevyhovené.