Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk

Generálny pardon 2023: Zistite si, či ste odovzdali povinné mesačné výkazy poistného cez vyhľadávač chýbajúcich výkazov

Sociálna poisťovňa pripravila pomôcku pre dlžníkov, ktorí chcú využiť generálny pardon za rozhodujúce obdobie pred 1. júlom 2022. Podmienkou jeho využitia je úhrada dlžnej sumy a taktiež predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Práve druhej spomínanej podmienky sa týka pomocný nástroj.

Na webstránke Sociálnej poisťovne je zverejnený vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného. Zamestnávateľ či zahraničná SZČO v ňom po zadaní variabilného symbolu, prideleného Sociálnou poisťovňou, uvidí, či odovzdal všetky chýbajúce mesačné výkazy, alebo si túto povinnosť nesplnil. Tieto informácie sú aktualizované na týždennej báze.

Vo výsledkoch sa záujemca môže ihneď dozvedieť, ktoré výkazy ešte musí predložiť.

Predložiť chýbajúce mesačné výkazy poistného a uhradiť dlžnú sumu je v rámci generálneho pardonu možné do 31. augusta 2023.