Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
nepostihnuteľná suma

Nepostihnuteľná suma sa mení

Základná  nepostihnuteľná  suma  životného  minima v prípade  núteného  výkonu  rozhodnutia  –  exekúcie sa od 1. januára 2022 mení.

Vláda SR vydala nariadenie č. 390/2021 Z.z. upravujúce výšku súm, ktoré nemôže zamestnávateľ v prípade nariadenia exekúcie zamestnancovi zo mzdy zraziť. Zrážky zo mzdy za účelom exekúcie vykonáva zamestnávateľ z čistej mzdy.

V prípade prednostných pohľadávok je to 100 percent životného minima.

V prípade neprednostných pohľadávok sa súčasných 100 percent životného minima upravuje na 140 percent životného minima.

Zmena základnej nepostihnuteľnej sumy má vplyv aj na nepostihnuteľnú sumu ďalších osôb, ktoré dlžník vyživuje.

Nepostihnuteľná suma od 1. januára 2022 v prípade prednostných pohľadávok

Dlžník 100 % životného minima 218,06 eur
Vyživovaná osoba 25% základnej sumy 54,52 eur

Nepostihnuteľná suma od 1. januára 2022 v prípade neprednostných pohľadávok

Dlžník 140 % životného minima 305,28 eur
Vyživovaná osoba 25% základnej sumy 76,32 eur

Nová právna úprava podstatne mení aj spodný limit, ktorý je možný zraziť bez obmedzenia. V súčasnosti sa zráža bez obmedzenia suma nad 150 % životného minima na plnoletú osobu. Od januára bude môcť zamestnávateľ vykonať neobmedzenú zrážku čistej mzdy, ktorá presiahne trojnásobok základnej sumy, t.j. 915,84 eur.

Uvedené zmeny sa nebudú aplikovať nielen na novovzniknuté exekúcie, ale aj na tie, ktoré už prebiehajú.

minimálne mzdové nároky 2022

Minimálne mzdové nároky 2022

Od 1. januára 2022 vstupujú do platnosti nové minimálne mzdové nároky zamestnancov. Oznámenie č. 353/2021 Z.z. zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou podľa stupňa náročnosti prác

Stupeň

Minimálny mzdový nárok

1

   646,00 eur za mesiac

2

   762,00 eur za mesiac

3

   878,00 eur za mesiac

4

   994,00 eur za mesiac

5

1 110,00 eur za mesiac

6

1 226,00 eur za mesiac

Zamestnanec odmeňovaný hodinovou mzdou podľa stupňa náročnosti prác

Stupeň

Minimálny mzdový nárok

1

3,713 eur za hodinu

2

4,379 eur za hodinu
3

5,046 eur za hodinu

4

5,713 eur za hodinu

5

6,379 eur za hodinu

6

7,046 eur za hodinu

Uvedené minimálne mzdové nároky predstavujú hrubú mzdu zamestnanca. Zamestnávateľ mzdu pred vyplatením zníži o povinné sociálne a zdravotné odvody, tiež o daň z príjmu.

minimálna mzda 2022

Minimálna mzda v roku 2022

Od 1. januára 2022 bude platiť nová výška minimálnej mzdy. Oznámenie s č. 352/2021 Z.z. vydalo Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

646 eur za mesiac    (v roku 2021 to bolo 623 eur)

minimálna mesačná mzda zamestnanca s plným pracovným úväzkom

3,713 eur za hodinu (v roku 2021 to bolo 3,580 eur)

minimálna hodinová mzda zamestnancov s pracovnou zmluvou alebo „dohodou“                                             

Uvedené sumy predstavujú hrubú mzdu zamestnanca, ktorú zamestnávateľ zníži o daň z príjmu a povinné odvody na zdravotné a sociálne poistenie.