Trnavská cesta 177/82, Bratislava
+421 911 325 399, +421 904 227 448, +421 948 314 648
info@1uctovnicka.sk
grid karty SP

Predĺženie platnosti Grid kariet Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa predlžuje platnosť Grid kariet svojich klientov do 31. marca 2022.

Pôvodne plánovala Sociálna poisťovňa prejsť od 1. januára 2021 na modernejší a bezpečnejší spôsob prihlásenia do jej služieb. Bezpečnosť spočíva vo využívaní služieb prihlásením sa prostredníctvom mena, hesla, mobilnej aplikácie alebo elektronického občianskeho preukazu. Zároveň malo dôjsť k ukončeniu využívania Grid kariet.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa Sociálna poisťovňa rozhodla platnosť Grid kariet predĺžiť. Dôvodom je to, že prechod si vyžaduje zvýšené kontaktovanie medzi subjektami, ktorých sa táto zmena týka.

Aj keď sa platnosť Grid kariet predlžuje, tak novým klientom sa už Grid karty vydávať nebudú.

životné minimum

Životné minimum od 1. júla 2021

Od 1. júla sa mení výška životného minima. Do platnosti vstúpilo Opatrenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima.

Prehľad súm životného minima                                                       do 30.06.2021                   od 01.07.2021

jedna plnoletá fyzická osoba                                                               214,83 Eur                          218,06 Eur

ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba                    149,87 Eur                          152,12 Eur

nezaopatrené dieťa a zaopatrené neplnoleté dieťa                          98,08 Eur                            99,56 Eur

Výška životného minima má vplyv na niekoľko ďalších sociálnych dávok. Ovplyvňuje napr. peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, rodičovský príspevok, príspevky na podporu náhradnej starostlivosť o dieťa, prídavky na dieťa a príplatok k prídavkom na dieťa, náhradné výživné, ale tiež nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa.